HomeInschrijven tennisles

INSCHRIJFFORMULIER

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor tennisles:

 1. Via het onderstaande online inschrijfformulier
 2. Door het inschrijfformulier te downloaden en in te leveren bij de trainer of te mailen: tennisschool@gmail.com 

Om tennisles te kunnen volgen, moet je lid zijn van Tennisclub Elburg (lid worden).

Lesvoorwaarden
  1.  Elke lesklant dient lid te zijn van Tennisclub Elburg.
  2. Onder een lesuur wordt verstaan: een tijdseenheid van 60 minuten.
  3. De prijzen zijn exclusief de contributie van Tennisclub Elburg.
  4. In de avonduren (vanaf 18.00 uur) is er één baan beschikbaar op het tennispark voor tennisles en worden er alleen lesgroepjes ingedeeld van vier personen. Voor 18.00 uur zijn lesgroepjes van 6 of 8 personen ook mogelijk, mits er voldoende animo is.
  5. De Tennisschool behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren.
  6. Zodra het lesschema is vastgesteld, vindt er geen lesgeld teruggave plaats.
  7. Wanneer er niet volgens de gewenste keuze een indeling kan plaatsvinden, dan zullen wij in onderling overleg de groepsgrootte of lesgelden aanpassen.
  8. De lessen vinden alleen plaats bij voldoende deelname en bij volledige vooruitbetaling.
  9. Bij verhindering/ziekte dient u uiterlijk 1 uur voor de training u afgemeld te hebben bij de trainer, zodat hij zijn programma kan aanpassen.
  10. Bij uitval van de les door bijvoorbeeld weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e wel, de 3e In totaal worden er maximaal 2 lessen ingehaald. Bij ziekte van de trainer worden uitgevallen lessen 1 op 1 ingehaald.
  11. Bij verhindering of ziekte mag u, in overleg met de trainer, voor een passende plaatsvervanger zorgen.
  12. De trainer stelt zich niet aansprakelijk voor blessures/ongevallen die tijdens de les ontstaan, noch voor diefstal en beschadiging van eigendommen van leerlingen.
  13. De trainer behoudt het recht om de lessen aan te passen qua lestijd/lesgroep/lesdag indien dat nodig is volgens de dan geldende Covid-19 maatregelen.
  14. De tennistrainingen worden verzorgd door Stefan Estefan, telefoon: 06-16908530. Indien hij niet bij machte is om zijn lessen te geven dan: kan hij een gecertificeerde plaatsvervanger regelen, wordt de les op een ander moment ingehaald of wordt het lesgeld van de gemiste lessen teruggestort.
  15. Tijdens de officiële basisschoolvakanties en feestdagen wordt de lescyclus onderbroken:
   • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
   • Meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2023
   • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
   • Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023
   • Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober
   • Kerstvakantie: 23 december t/m 7 januari
  16. Gedurende januari en februari zijn er geen tennislessen. De cyclus wordt in 2024 in week 9 herstart.

Nadat het formulier is verzonden, ontvang je een automatische bevestiging (controleer spam). De tennisleraar neemt contact met je op. 

 • Lukt het verzenden van het formulier niet? Stuur de gevraagde informatie hierboven dan in een e-mail naar de tennisleraar (stuur e-mail).
 • Ontvang je de bevestigingsmail niet? Neem dan voor de zekerheid zelf contact op met de tennisleraar (stuur e-mail).
 • Heb je over een week nog geen reactie van de tennisleraar ontvangen? Neem dan ook, voor de zekerheid, contact op met de tennisleraar (stuur e-mail).
Lesvoorwaarden
  1.  Elke lesklant dient lid te zijn van Tennisclub Elburg.
  2. Onder een lesuur wordt verstaan: een tijdseenheid van 60 minuten.
  3. De prijzen zijn exclusief de contributie van Tennisclub Elburg.
  4. In de avonduren (vanaf 18.00 uur) is er één baan beschikbaar op het tennispark voor tennisles en worden er alleen lesgroepjes ingedeeld van vier personen. Voor 18.00 uur zijn lesgroepjes van 6 of 8 personen ook mogelijk, mits er voldoende animo is.
  5. De Tennisschool behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren.
  6. Zodra het lesschema is vastgesteld, vindt er geen lesgeld teruggave plaats.
  7. Wanneer er niet volgens de gewenste keuze een indeling kan plaatsvinden, dan zullen wij in onderling overleg de groepsgrootte of lesgelden aanpassen.
  8. De lessen vinden alleen plaats bij voldoende deelname en bij volledige vooruitbetaling.
  9. Bij verhindering/ziekte dient u uiterlijk 1 uur voor de training u afgemeld te hebben bij de trainer, zodat hij zijn programma kan aanpassen.
  10. Bij uitval van de les door bijvoorbeeld weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e wel, de 3e In totaal worden er maximaal 2 lessen ingehaald. Bij ziekte van de trainer worden uitgevallen lessen 1 op 1 ingehaald.
  11. Bij verhindering of ziekte mag u, in overleg met de trainer, voor een passende plaatsvervanger zorgen.
  12. De trainer stelt zich niet aansprakelijk voor blessures/ongevallen die tijdens de les ontstaan, noch voor diefstal en beschadiging van eigendommen van leerlingen.
  13. De trainer behoudt het recht om de lessen aan te passen qua lestijd/lesgroep/lesdag indien dat nodig is volgens de dan geldende Covid-19 maatregelen.
  14. De tennistrainingen worden verzorgd door Stefan Estefan, telefoon: 06-16908530. Indien hij niet bij machte is om zijn lessen te geven dan: kan hij een gecertificeerde plaatsvervanger regelen, wordt de les op een ander moment ingehaald of wordt het lesgeld van de gemiste lessen teruggestort.
  15. Tijdens de officiële basisschoolvakanties en feestdagen wordt de lescyclus onderbroken:
   • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
   • Meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2023
   • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
   • Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023
   • Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober
   • Kerstvakantie: 23 december t/m 7 januari
  16. Gedurende januari en februari zijn er geen tennislessen. De cyclus wordt in 2024 in week 9 herstart.