Lesvoorwaarden 2023

 1. Elke lesklant dient lid te zijn van Tennisclub Elburg.
 2. Onder een lesuur wordt verstaan: een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over de baan/banen. De tennisleraar heeft bij 1 lesuur 10 minuten pauze. Onder een half lesuur wordt verstaan: een tijdseenheid van 25 minuten. U heeft 30 minuten de beschikking over de baan/banen. De tennisleraar heeft bij een half lesuur recht op 5 minuten pauze.
 3. De prijzen zijn exclusief de contributie van Tennisclub Elburg.
 4. Bij het niet inleveren van een lesformulier kunnen wij u niet indelen.
 5. De Tennisschool behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren.
 6. Zodra het lesschema is vastgesteld, vindt er géén lesgeld teruggave plaats.
 7. Wanneer er niet aan de gewenste keuze een indeling kan plaats vinden, dan zullen wij in onderling overleg de groepsgrootte of lesgelden aanpassen.
 8. De lessen vinden alleen plaats bij voldoende deelname en bij volledige vooruitbetaling.
 9. Bij verhindering/ziekte dient u uiterlijk 1 uur voor de training u afgemeld te hebben bij de trainer, zodat hij zijn programma kan aanpassen.
 10. Bij uitval van de les door bijvoorbeeld weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e wel, de 3 niet, enz. In totaal worden er maximaal 2 lessen ingehaald. Bij ziekte van de trainer zullen de uitgevallen lessen 1 op 1 worden ingehaald.
 11. Bij verhindering of ziekte mag u ook zelf, in overleg met de trainer, voor een plaatsvervanger zorgen.
 12. De trainer stelt zich niet aansprakelijk voor blessures/ongevallen die tijdens de les ontstaan, noch voor diefstal en beschadiging van eigendommen van leerlingen.
 13. De trainer behoudt het recht om de lessen aan te passen qua lestijd/lesgroep/lesdag indien dat nodig is volgens de dan geldende Covid-19 reglementen.
 14. De tennistrainingen worden verzorgd door Stefan Estefan,telefoon: 06-16908530. Indien hij niet bij machte is om zijn lessen te geven kan hij een gecertificeerde plaatsvervanger regelen, wordt de les op een ander moment ingehaald of wordt het lesgeld van de gemiste lessen teruggestort.
 15. Tijdens de officiële basisschoolvakanties en feestdagen wordt de lescyclus onderbroken:
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • Meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2023
  • Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023